De Huurdersraad Triada heeft er enthousiaste nieuwe leden bij

Een goede ontwikkeling en Triada is blij voor de Huurdersraad met deze versterking. De Huurdersraad is een onafhankelijk werkende vertegenwoordiging van huurders. Zij volgen ons kritisch en van nabij. We werken goed en prettig met elkaar samen, maar hebben onze eigen rollen.

Wij stelden deze vragen aan 2 nieuwe leden:

  • Waar komt je betrokkenheid en je wens om je in te zetten vandaan?
  • Wat voor expertise breng je in?
  • Wat vond je tot nu toe het leukst / interessantst?

Willem Lankman, penningmeester

Waar komt je betrokkenheid en je wens om je in te zetten vandaan?

“Toen wij een huurhuis kregen toegewezen ben ik mij gaan verdiepen in ‘het huren van een huis’. Zo kwam ik ook bij de Huurdersraad Triada uit. Met name de werkzaamheden en daarmee het helpen van de huurders spraken mij zeer aan. Dus heb ik mij aangemeld en na een proeftijd van wederzijds aftasten ben ik inmiddels iets meer dan driekwart jaar lid van het bestuur.

Wat voor expertise breng je in?

“De eisen van een stichting als de Huurdersraad Triada worden steeds strenger en zijn vastgelegd in de verschillende wetten, met name de WBTR* en Overlegwet. Deze kennis wil ik graag inbrengen binnen het bestuur van de Huurdersraad Triada.

Wat vond je tot nu toe het leukst / interessantst?

“In de eerste plaats dat ik als ‘jonkie’ van 62 jaar iets terug kan doen voor de huurders. Samen op gelijk niveau met de verschillende partijen Triada, de gemeente Epe, Heerde en Hattem het beleid een richting proberen te geven in de ruimste zin van het woord. Welke kant gaan wij op met de woningmarkt, hoog of laagbouw, nieuw of renoveren, het broodnodige uitbreiden van het aantal sociale huurwoningen voor senioren en jongeren? De jaarlijkse huurverhoging, mede de prestatieafspraken maken! Dit alles eist heel veel inleestijd, opleidingen en (voor)overleg om je de materie goed eigen te maken. Maar het is leuk en interessant!”

(* WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon. In deze wet staan regels over het besturen van verenigingen en stichtingen.)

Rob de Goeij, lid

Waar komt je betrokkenheid en je wens om je in te zetten vandaan?

“Ik ben een mensen-mens en mijn betrokkenheid is altijd zeer groot. Een aantal van mijn persoonlijke kerndoelen zijn: sociaal, betrokken, verbindend en ondersteuning aanbieden waar nodig. Ik wil langs deze weg voor huurders het woonplezier, woongenot en de sociale verbondenheid in de leefgemeenschap helpen bevorderen en waar mogelijk verbeteren.

Wat voor expertise breng je in?

“Ik ben jarenlang persoonlijk betrokken geweest bij mijn 5 middenstandsbedrijven. Ik heb deze vanuit het niets zelf opgebouwd. Daarbij heb ik mezelf steeds meer kunnen ontwikkelen. Binnen mijn bedrijven vervulde ik steeds andere rollen. Dankzij de persoonlijke omgang met mijn klanten en medewerkers heb ik gewerkt aan de volgende ontwikkelingsgebieden: goed luisteren, communicatie en relativeren. Ik heb ervan geleerd om zaken af te wegen om zo tot een goed resultaat te komen naar ieders tevredenheid.

Wat vond je tot nu toe het leukst / interessantst?

“De huurder is nu het uitgangspunt én middelpunt van Triada geworden, dat is een positieve ontwikkeling!”

Meer informatie

Meer over de Huurdersraad of contact opnemen met een van de leden?
www.huurdersraadtriada.nl