Huurverhoging 2024

Huurverhoging 2024

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. U heeft eind april de brief ontvangen over de huurverhoging van 2024. Bij de brief is ook een flyer meegestuurd met de meest belangrijke informatie. Hier kunt u de flyer openen.

Woningcorporaties mogen in 2024 maximaal 5,8% huurverhoging rekenen. Triada kiest ervoor om bij woningen met een lager energielabel niet de maximale verhoging te rekenen.

In de  rij hieronder ziet u per energielabel de maximale huurverhoging die Triada rekent.

A - 5,8%
B - 5,5%
C - 5,3%
D - 4,8%
E - 2,5%
F - 2,5%
G - 2,5%

In sommige gevallen is de huurverhoging lager dan dat u hier in de tabel leest. Dit heeft te maken met de woonwaarderingspunten van uw woning. Woningen met minder punten, krijgen soms een lagere verhoging. In brief die u heeft ontvangen, leest u hoeveel huurverhoging u krijgt. Daarnaast moeten wij rekening houden met huursombenadering. Wilt u wat dit is? Bekijk dan dit filmpje voor uitleg.

Wij houden ons aan de wettelijke regels en richtlijnen van de overheid. Het is daarom in veel gevallen niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. In de ‘veel gestelde vragen’ hieronder kunt u hier meer over lezen.

Maakt u zich zorgen over de stijgende kosten? Er zijn veel instanties die bewoners kunnen helpen met allerlei geldzorgen. Via deze link, kunt u in contact komen met een instantie die u kan helpen.

Is er iets niet duidelijk of belt u ons liever? Neem dan gerust contact op met ons KlantContactPunt, telefoonnummer:  0578 67 66 66.

Verwante vragen

Wanneer ontvang ik bericht over de huurverhoging?

Algemeen

Ieder jaar vóór 1 mei krijgt u van ons bericht over de huurverhoging. 

Meer over dit onderwerp

Wanneer voeren jullie de jaarlijkse huurverhoging door?

Algemeen

Ieder jaar per 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Meer over dit onderwerp

Hoeveel huurverhoging mag Triada eigenlijk rekenen?

Algemeen

Woningcorporaties mogen in 2024 maximaal 5,8% huurverhoging rekenen. Triada kiest ervoor om op basis van het energielabel de huur te verhogen. Huurders met een hoog energielabel krijgen meer een huurverhoging dan huurders met een lager energielabel. U kunt meer informatie vinden op de website van de belastingdienst.

Meer over dit onderwerp

Waarom is de huurverhoging dit jaar meer dan voorgaande jaren?

Algemeen

De huurverhoging gaat samen met de stijging of daling van het inkomen en de uitkeringen. Dit jaar is er een inflatiecorrectie geweest. Dit houdt in dat het inkomen en de uitkeringen om hoog zijn gegaan. De huurverhoging is op basis hiervan berekend.

Meer over dit onderwerp

Ik vind huurverhoging niet terecht, want ik ben ontevreden over het onderhoud.

Algemeen

Onderhoud is geen reden voor bezwaar

Een verzoek tot onderhoud kunt u doen via het reparatieverzoek op deze website. U kunt ons ook bellen. Wij lossen het graag voor u op. Komen we er samen niet uit en vindt u dat uw woning ernstige onderhoudsgebreken heeft? Dan kunt u bij de Huurcommissie een procedure starten. Dit staat los van de bezwaarprocedure tegen de huurverhoging. U kunt dit het hele jaar door doen.

Ik wil bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Bezwaar maken kan met een geldige reden

Bent u het niet eens met uw huurverhoging? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als u een geldige reden hebt. Bijvoorbeeld:

  • De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan.
  • Het huurvoorstel is onvolledig of niet juist.
  • De kale huur van uw woning wordt hoger dan de wettelijke maximale huurprijs. 

De bezwaarprocedure geldt niet voor geliberaliseerde huurwoningen.

Schriftelijk bezwaar voor 1 juli 

Eventueel kunt u hiervoor de modelbrief ‘Bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging’ van de Huurcommissie gebruiken. Deze is te vinden op www.huurcommissie.nl en ook verkrijgbaar op ons kantoor. Als wij uw bezwaar hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen zes weken een reactie. We kijken dan of we samen tot overeenstemming kunnen komen. Lukt dit niet, dan sturen wij uw bezwaar door aan de Huurcommissie. Die doet dan een uitspraak.

Meer over dit onderwerp

Wat is mijn energielabel?

Algemeen

U kunt dit zelf eenvoudig opzoeken op www.energielabel.nl. Wij kunnen u ook vertellen welk energielabel uw woning heeft. Bel of mail ons. Zet in een email wel uw adres! 

Meer over dit onderwerp

Wat is de peildatum voor de energielabel waarop de huurverhoging wordt gebaseerd?

Algemeen

Wij gebruiken 1 januari 2024 als pijldatum voor de energielabel. 

Meer over dit onderwerp

Waarom hebben gelijke woningen soms verschillende labels?

Algemeen

In de periode 2012-2014, de periode 2015-2020 en de periode vanaf 2021 waren er steeds nieuwe labelmethoden. Zeker de laatste methode heeft veel veranderingen gegeven. De labeling is wel steeds exacter en beter geworden. Maar als labels op een andere methode zijn gebaseerd, kunnen buren in gelijke woningen een verschillend label hebben.

Ook kleine verschillen, soms onzichtbaar, kunnen tot een verschil in label leiden. Bijvoorbeeld wel/geen mechanische ventilatie. Of met een mechanische ventilatie met gewoon een schakelaar of met een CO2-sensor, vraaggestuurd. Dubbel glas en HR++ glas lijken veel op elkaar, maar hier zit wel verschil in. Er is ook verschil tussen een hoekwoning en een tussenwoning. Een hoekwoning heeft een grote zijgevel meer. Hierdoor verliest de woning meer energie.

Triada heeft de vaststelling van labels uitbesteed. We werken aan een grondige herlabeling op basis van de nieuwste methode.

Meer over dit onderwerp

Ik woon in een vrije sectorwoning van Triada en wil bezwaar maken tegen huurverhoging

Algemeen

Wie in een geliberaliseerde woning woont, kan niet volgens de gewone procedure bezwaar maken tegen de huurverhoging. Ontstaat er een geschil over de hoogte van de huur van een geliberaliseerde woning? Dan kunt u bij ons schriftelijk bezwaar maken. Wij proberen dan samen tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet, dan komt de rechter eraan te pas.

Meer over dit onderwerp

Door huurverhoging komt mijn huurprijs boven de huurtoeslaggrens uit. Heb ik dan nog wel recht op huurtoeslag?

Algemeen

Krijgt u vóór een huurverhoging huurtoeslag? Dan blijft de toeslag na een huurverhoging gewoon doorlopen. 

Meer over dit onderwerp

Ik maak mij zorgen over het betalen van mijn huur of rekening, wat kan ik doen?

Algemeen

Wat vervelend dat u zich zorgen maakt. Bel ons, dan denken wij graag met u mee! Wij zijn bereikbaar op 0578 - 67 66 66.

Wist u dat er veel instanties zijn die bewoners helpen met allerlei geldzorgen? Via deze link kunt u in contact komen met de juiste instantie.

Meer over dit onderwerp

Welke rol heeft de Huurdersraad bij de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

De Huurdersraad heeft het belang van de huurder hoog in het vaandel staan. Zij hebben kritisch met ons mee gedacht en een positieve bijdrage geleverd bij het vaststellen van de huurverhoging. Zij hebben er onder andere voor gezorgd dat woningen met een lager energielabel ook een lagere huurverhoging krijgen.

Meer over dit onderwerp

Moet ik mijn nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst?

Algemeen

Ja, u moet zelf uw nieuwe huurprijs doorgeven aan de belastingdienst. Dit kunt u doen via www.toeslagen.nl

Meer over dit onderwerp