Algemene voorwaarden

Triada hanteert drie soorten voorwaarden: één voor huurders en twee voor opdrachtnemers/leveranciers.

Voor huurders

Voor huurders van Triada gelden de Algemene HuurvoorwaardenHuurders ontvangen deze bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

Voor opdrachtnemers

Voor opdrachtverstrekkingen en aanbestedingen hanteert Triada twee soorten voorwaarden:

Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Leveranciers en belangstellenden kunnen de voorwaarden downloaden en inzien. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.